User avatar
10548
3048210
38940

Adamiyat iman

@sekeband

Playlists

WM,un,pb,qd,ZNمن واقعا به وجود خدا اعتقاد ندارم,دلیل نمیشه چون کلمات را برعکس میکنم فکر کنید به وجود خدا اعتقاد دارم,عده ای میگن انسان چجور بوجود آمده و من در جواب میگویم در اصل کسی نمیداند اگه خدا وجود دارد چگونه خدا بوجود آمده,و هر کتاب دین و مذهب خود را قبول دارد و بقیه دین هارا اشتباه به عنوان مثال مسیحی ها میگویند دین مسیحی درست هست و کتاب مسلمانان اشتباه هست و مسلمانان میگویند دینه خودشان درست هست و بقیه دین ها اشتباه و دین هایه دیگه هم به همین روال و میگویند خدا یک نفر هست و خدا در کتاب این گفته ها را گفته هست امیدوارم متوجه شوید حرفه من رو,بعضیا میگویند خدا از بعده همه خبر داره یعنی هرکس هر کاری کنه میتونه بگه کاره خدا بوده خدا میدونسته و خواسته خدا بوده !من باور ندارم اگه خدایی وجود داشت در زمان قدیم همه مطمئن میشدند در جهان همه به یک دین و خدا اعتقاد میداشتند,بعضیا میگویند آدم و حوا را با هم آفرید خدا و خدا گفت از درخت سیب نخورید با وجودی که از بعده همه خبر داشت خدا,خدا اگه وجود داشت یعنی به آفریده خودش شک داشت ! ما همه خواهر برادر نیستیم بلکه اگر برادر به خواهر تجاوز کند و بچه دار شود بچه ناقص به دنیا میاد,هر کتاب دین گفت نوشته ها را خدا گفته و هر کتاب خود را درست دانست و بقیه دین ها و کتاب ها را اشتباه با اینکه خدا گفته نوشته شده در هر کتاب مقدس یعنی خدا دروغگو اینجا بود وقتی آدم و حوا را آفرید خدا شمایی که میگید,با چه زبانی حرف زد ! در روزه اول آدم و حوا سواد که نداشند زبانه خدا را بفهمند,من بی اعتقاد هستم و به هیچ کتاب دین اعتقاد ندارم ,میگویند اون دنیا وجود دارد از کجا مطمئن شدید آخه چه کسی مرده رفته آن دنیا را دیده و برگشته به این دنیا گزارش داده ! بهشت و جهنم را اشتباه فهمیدن بهشت برای کسانی هست که پولدار هستند و به بیشترین خواستشون میرسند,جهنم واسه کسایی که فقیر هستند و به بیشترین خواستشان نمیرسند,این دید و باوره من هست و علاقه ای به چرتو پرت دیگران ندارم.I from Iran,my old is 25,live Germany, I have No Religion,I love Rap,Matal,#Free Rap...,#No Religion,No God, یاد بگیر کم حرف بزنی زیاد حرف بزنی میمونی مثله یک باد بادک پر باد میای تو چشم و زود تر میترکی,یاد بگیر هیچ کس در زندگی کمکت نمیکنه,خودت هستی و خودت,نزار مشکلاتتو بفهمه کسی یک روز به زبون بیاره بخنده تکی بجنگه باهات بشی غمگین

Illuminat Rap Paradies

Deutschland, Nürnberg