Cryst_14-06

Cryst_14-06

1
22

спират ьза проверка малкото момче намират листче пакетче и какво ли още не,той казва на тъпото прасе за лично ползване е това масе взех го от моето мазе ,не ме мразете за моето масе ,никой от тях не понесе и всичко това се разнесе принос не принесе призовка от съд излезе дълга кат есе ,чак главатта ми отнесе ,прасето допринесе за цялото есе съдът прозвище произнесе тотал щета ми нанесе с моще трима ме замеси внушителни токати ми нанесе съдята публично информацията изнесе сам седя и смея се и викам си дано гордее се по портокол нова загора е под контрол от уличния монопол по портокол оставят човек чисто гол независимо дали си в нова зара ямбол или бобовдол ,ако не си богат нямаш си престол така и да иькаш можеш да минеш през сто с ствоя ствол ,не престол хората нямат пари дори за стол,обаче винаги намират да дерат по сто. ,тук е пусто а ти си прост бе бро,ако не пееш фолк бачкаш кат вол,съдбата е чист произвол или си взимаш ил си размазан кат сопол на рамазан ,дявол с ореол ,уж съм облечен а чствам се гол ай шоу ми твоя тедрохидра карабиньол ,теди е хитра шляпам я гол в созопол всичките сте един дол безгласен глагол 7притиснати животи на листи или непокисти с глисти до кръста чисти знайли как ща стрелям с изтрели и лък и три стрели от три страни странни студени вкиснати вии кат викати кви сти ми и сти вий земи ма ма зина замина зами на крещят пищят и ща прищипя и по ахилеса ща привлича на курва ми прилича при три прилични пликчета имам от ново кик щета в джоба лисчтчета авенюздрасти обиграни пишат романи за в гърция гъркомани за кум кума и кумани ,за концерта на крум взех ви покани ,псувам ви и ставатъе разочаровани крикувани недоразбрани ,правя ви за реконстроиране забрани инфаркти от измами докарани ,оствате изстрееляни излъгани доразбранни, отвеждани наркомани неназовани ,повечето сте неконсолидирани деноминирани демонстративно доминирани тапицирани, репресирани мраморизирани селектирани с гглупости ангажирани аналезирани парализирани заради пари са лизани,баби консервирани групирофки сформирани профилирани ,интриги. интегрирами ,планове за планета планирано ,обири организирани,органи урбанизизирани ,операций за стабилизиране стилиризирани,държави ислямизирани,нестрандартни стандартизирани,селекцийселекционирани,механизмки механизирани,тъпи курви детерминирани филмирани,пари фалшифицирани,наркомани тапицирани елемемтарни без дрога без дарби реанимирани здрасти наркома тъмен ден е в мен пълен външен ген кръстен с пръстен с кръст дъб клен хвърлен на връх бе сгъстен овен вълнен хвърлен пътен знак пък сложен е късен за грях смъртен бе съден брат му кръвен кръв в мен но е тъмен и да кърви хвърлен беше намръщен търсен тъжен бастъер мен пътят е стръмен с тръни е пълен съвършен е ъгъла стъклен през деня пълен с лесни в пълен член тесни пред пълен член аз съм облекчен член в сем серсемпевци решат коси чешат пети редки щети ред или ще тии диви ли девили свети делви щедри предящи прежди с цели вежди снажни снежни кредити крадът пари пера пари дера дери нервни клетки нервни клетви чести нерви вземе смекчи с клещи тези големи срещи с имащи владеещи че тос за 5 пари незнай кви ги подадох кандидатура за режисура без цензура но не така е устроена нашата инфраструктура всичко е диктатура всичко е карикатура на една прокуратура следват една процедура и я правят недостъпна за хора като абривиатура слушат с радиоапаратура агит брошура аероапаратура управлявана от клавиатура ква аура Сичко е архитектура на масова режисура и акупунктураот кораба Ко бара за мараба каза слаба бира и филе от прабабата на жаба на тази как да кажа мащаба на моята кажа да еба Барбара лице свежда намига с вежда баба плете прежда важния чичак разговор провежда платени си довежда изглежда докато въвежда надежда превежда и въвежда и ги разглежда как изглеждат освен че нагло разпорежда хора извежда племе повежда срещу урежда към пряк път повежда отвън отвежда разпределя във вид привежда рими нареждам музика възпроизвеждам вас завеждам и развеждам в рай в вид привежданн и ви храня с създърма говежда в апартамент добре обзавеждан без голям тв че очите ти поврежда вместо сърце човек телефона си среща на среща и го зарежда отсреща от среден тотал щета със щита съпровожда вижда и се произвежда ако си пистолет ща обезоража ражда ща обезражда о о о не без да ражда себе си още изгражда ей ся ще почне да ми ражда това спомени поражда ума ми убсажда възраждане възражда себе си в окови огражда лошото изважда и колата охлажда за има лек хлад за жажда всичко изяжда преяжда обажда обгражда прегради прегражда за вражда подклажда лошо засажда посажда доизгражда отрова разгражда

0:00
0:00
1 Comments

Your comment

спират ьза проверка малкото момче намират листче пакетче и какво ли още не,той казва на тъпото прасе за лично ползване е това масе взех го от моето мазе ,не ме мразете за моето масе ,никой от тях не понесе и всичко това се разнесе принос не принесе призовка от съд излезе дълга кат есе ,чак главатта ми отнесе ,прасето допринесе за цялото есе съдът прозвище произнесе тотал щета ми нанесе с моще трима ме замеси внушителни токати ми нанесе съдята публично информацията изнесе сам седя и смея се и викам си дано гордее се по портокол нова загора е под контрол от уличния монопол по портокол оставят човек чисто гол независимо дали си в нова зара ямбол или бобовдол ,ако не си богат нямаш си престол така и да иькаш можеш да минеш през сто с ствоя ствол ,не престол хората нямат пари дори за стол,обаче винаги намират да дерат по сто. ,тук е пусто а ти си прост бе бро,ако не пееш фолк бачкаш кат вол,съдбата е чист произвол или си взимаш ил си размазан кат сопол на рамазан ,дявол с ореол ,уж съм облечен а чствам се гол ай шоу ми твоя тедрохидра карабиньол ,теди е хитра шляпам я гол в созопол всичките сте един дол безгласен глагол 7притиснати животи на листи или непокисти с глисти до кръста чисти знайли как ща стрелям с изтрели и лък и три стрели от три страни странни студени вкиснати вии кат викати кви сти ми и сти вий земи ма ма зина замина зами на крещят пищят и ща прищипя и по ахилеса ща привлича на курва ми прилича при три прилични пликчета имам от ново кик щета в джоба лисчтчета авенюздрасти обиграни пишат романи за в гърция гъркомани за кум кума и кумани ,за концерта на крум взех ви покани ,псувам ви и ставатъе разочаровани крикувани недоразбрани ,правя ви за реконстроиране забрани инфаркти от измами докарани ,оствате изстрееляни излъгани доразбранни, отвеждани наркомани неназовани ,повечето сте неконсолидирани деноминирани демонстративно доминирани тапицирани, репресирани мраморизирани селектирани с гглупости ангажирани аналезирани парализирани заради пари са лизани,баби консервирани групирофки сформирани профилирани ,интриги. интегрирами ,планове за планета планирано ,обири организирани,органи урбанизизирани ,операций за стабилизиране стилиризирани,държави ислямизирани,нестрандартни стандартизирани,селекцийселекционирани,механизмки механизирани,тъпи курви детерминирани филмирани,пари фалшифицирани,наркомани тапицирани елемемтарни без дрога без дарби реанимирани здрасти наркома тъмен ден е в мен пълен външен ген кръстен с пръстен с кръст дъб клен хвърлен на връх бе сгъстен овен вълнен хвърлен пътен знак пък сложен е късен за грях смъртен бе съден брат му кръвен кръв в мен но е тъмен и да кърви хвърлен беше намръщен търсен тъжен бастъер мен пътят е стръмен с тръни е пълен съвършен е ъгъла стъклен през деня пълен с лесни в пълен член тесни пред пълен член аз съм облекчен член в сем серсемпевци решат коси чешат пети редки щети ред или ще тии диви ли девили свети делви щедри предящи прежди с цели вежди снажни снежни кредити крадът пари пера пари дера дери нервни клетки нервни клетви чести нерви вземе смекчи с клещи тези големи срещи с имащи владеещи че тос за 5 пари незнай кви ги подадох кандидатура за режисура без цензура но не така е устроена нашата инфраструктура всичко е диктатура всичко е карикатура на една прокуратура следват една процедура и я правят недостъпна за хора като абривиатура слушат с радиоапаратура агит брошура аероапаратура управлявана от клавиатура ква аура Сичко е архитектура на масова режисура и акупунктураот кораба Ко бара за мараба каза слаба бира и филе от прабабата на жаба на тази как да кажа мащаба на моята кажа да еба Барбара лице свежда намига с вежда баба плете прежда важния чичак разговор провежда платени си довежда изглежда докато въвежда надежда превежда и въвежда и ги разглежда как изглеждат освен че нагло разпорежда хора извежда племе повежда срещу урежда към пряк път повежда отвън отвежда разпределя във вид привежда рими нареждам музика възпроизвеждам вас завеждам и развеждам в рай в вид привежданн и ви храня с създърма говежда в апартамент добре обзавеждан без голям тв че очите ти поврежда вместо сърце човек телефона си среща на среща и го зарежда отсреща от среден тотал щета със щита съпровожда вижда и се произвежда ако си пистолет ща обезоража ражда ща обезражда о о о не без да ражда себе си още изгражда ей ся ще почне да ми ражда това спомени поражда ума ми убсажда възраждане възражда себе си в окови огражда лошото изважда и колата охлажда за има лек хлад за жажда всичко изяжда преяжда обажда обгражда прегради прегражда за вражда подклажда лошо засажда посажда доизгражда отрова разгражда

3 years ago

You may also like