P.boi- boot big noisy

P.boi- boot big noisy

1
34

Obaa kese3 hw3 wo to Na eno na eye me fe Obaa kese3 her wo to Na eno na eye me de Etoc yi akwan Etoc boa aban Etoc gye golf Nana Acheampong kaa se Etoc se puff I don’t know dff b/n Trumutanka na flat ass Etoc etare fom me twe no se Flat tyre Hold up Pull up Yepe Etoc ama na tweke a Wo se e levy Ekom na ede wo a, Bedi bi

0:00
0:00
1 Comments

Your comment

Obaa kese3 hw3 wo to Na eno na eye me fe Obaa kese3 her wo to Na eno na eye me de Etoc yi akwan Etoc boa aban Etoc gye golf Nana Acheampong kaa se Etoc se puff I don’t know dff b/n Trumutanka na flat ass Etoc etare fom me twe no se Flat tyre Hold up Pull up Yepe Etoc ama na tweke a Wo se e levy Ekom na ede wo a, Bedi bi

4 months ago

You may also like